management:

Lena Marcinkowska-Krucka
kontakt@grzegorzdolniak.pl

Agencja Artem House
ul. Chełmska 19/21, pok.115
00-724 Warszawa